Gecikme İle İlgili Sorunkar

2000-2001 yıllarında yaşanan krizler sonrasında bankaların asli aracılık işlevlerini daha etkin bir şekilde yerine getirmeye başlamalarının bir sonucu olarak, kredilerin banka bilançoları içerisindeki payının sürekli bir artış gösterdiği görülmektedir. hesaplamak.net Kredilerin türleri itibariyle yıllar içerisinde dağılımı incelendiğinde ise kredi kartlarının mutlak büyüklüğü artmakla birlikte, toplam krediler içerisindeki payının istikrarlı bir seyir izlediği görülmektedir. Buna göre, Aralık 2007 tarihi itibariyle kredi kartı harcamalarının10 toplam krediler içerisindeki payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşmiştir.

Bankaların asli aracılık işlevlerine geri dönmelerinin bir diğer göstergesi, toplam kredilerdeki artışa paralel olarak, bireysel kredi hacminde kriz sonrasında yaşanan gelişmedir. 2003 yılında 13 milyar TL düzeyinde bulunan bireysel kredi hacmi Aralık 2007 tarihinde 89 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Esas olarak, konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri ile bireysel hesaplamak.net kredi kartlarından oluşan bireysel kredi hacmindeki bu artışa karşın, 2003 yılında yüzde 79 olan bireysel krediler reel artış hızının, Aralık 2007 tarihinde yüzde 22’ye gerilediği görülmektedir.Toplam kredi kartı harcamalarının krediye dönüşen tutarı11 incelendiğinde, 2005 yılında 6,3 milyar TL olan krediye dönüşen kredi kartı harcama tutarının, 2007 yılının Aralık ayında 8,1 milyar TL’ye yükseldiği görülmektedir.

Bankalar tarafından kredi kartı müşterilerine yapılan kredi kartı limit taahhütleri 2004 yılında 37,1 milyar TL’den Aralık 2007 tarihinde 53,2 milyar TL’ye yükselmiştir. Bankalar tarafından kredi kartı müşterilerine yapılan kredi kartı limit taahhütlerinin hesaplamak.net bilanço-dışı işlemler içerisindeki payı incelendiğine ise 2004 yılında yüzde 20,6 olan söz konusu oranın Aralık 2007 tarihinde yüzde 13,7’ye gerilediği görülmektedir.

Tüketiciler, nakit avans yerine geçmesi ve taksit avantajı sağlaması nedeniyle ödemelerinde yoğun şekilde kredi kartlarını tercih etmektedirler. Ancak, kredi kartı faiz hesaplama ülkemizde kredi kartı faiz oranları, diğer tüketici kredileri faiz oranlarına nazaran oldukça yüksektir. 2001 Şubat krizinden sonra 2002 yılı başında IMF ile imzalanan Birinci Stand-By ekonomik programı ile 2003 yılında yaşanan ekonomik canlanma, paralelinde bireysel kredi faiz oranlarındaki düşüşü ve bireysel kredi pazarındaki büyümeyi beraberinde getirmiştir. 2003 yılı ilk çeyreğinde yüzde 53’lerde olan nakit tüketici kredisi faiz oranı, 2004 yılı kredi kartı faiz hesaplama ilk çeyreğinde yüzde 36’lara, otomobil kredisi faizleri yüzde 42’den yüzde 31’e, konut kredisi faizleri ise yüzde 40’dan

yüzde 33’e gerilemiştir. Aynı şekilde yüzde 85’lerde olan kredi kartı faiz oranları da 2004 yılı ilk çeyreğinde yüzde 66’lara kadar gerilemiştir.  Krizden sonraki ilk Stand-By anlaşmasının ardından 2005 yılı Mayıs ayında imzalanan ikinci Stand-By anlaşması ile yüksek enflasyonu ve reel faizleri düşüren politikalara devam edilmiş, istikrar programı ekonomiye kredi kartı faiz hesaplama güveni artırmış ve bütün bunlar bu yeni dönemde de ekonomik büyümeyi tetikleyerek tüketici faizlerindeki düşme eğiliminin devam etmesine neden olmuştur. Ancak bu dönemde, konut, otomobil ve nakit tüketici kredi faizleri düşerken, kredi kartları faizleri yüzde 60-65 bandında sabit kalmıştır. taşıt vergisi hesaplama Kredi kartı faiz oranlarının, 2004 yılı ortalarından 2005 yılı Eylül ayına kadar yüzde 60-65 arasında sabit kalmasının ve 2005 yıl sonunda yüzde seksenlere yükselmesinin ardında, bankaların kredi kartları için yeni bir kanun beklentisine girmeleri yatmaktadır. Kredi kartı borcunu ödemeyen kart sahibi sayısının 2004 yılında artış trendine girmesi ve 2005 yılında sıçrama yapmasının ardından, sorunun 2003 yılında olduğu gibi bir kanunla çözülmesi gerektiği gündeme gelmiştir. Kanun beklentileri ve bu kanun kapsamında Merkez Bankası’nın kredi kartlarına uygulanacak azami taşıt vergisi hesaplama faiz oranlarını belirleyecek olması, bankaların kanun yürürlüğe girmeden kredi kartı faizlerini yükseltmelerine neden olmuştur. Yıllar itibariyle nakit, konut otomobil ve diğer tüketici kredileri faiz oranları düşerken kredi kartı faiz oranlarının taşıt vergisi hesaplama özellikle 2005 yılı sonlarından itibaren yüzde 75 – 80 bandı arasında seyrettiği görülmektedir

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*