ceza sorgulama

Ceza Sorguları

2004 BM raporu e-devleti dünya için yeni bir paradigma” olarak duyurmuş ve rapor başlığı 2005’te “e-devletten e-kapsamaya (inclusion)”, 2008’de ise “e-devletten bağlı yönetişime” olarak belirlenmiştir. Görüldüğü üzere e-devlet tramer sorgulama uygulaması ile öncelikle vatandaş ve devletin birbirlerine kolay ulaşılabilirliğinin sağlanması, daha sonra ise vatandaşların karar alma süreçlerini etkilemesi ve bu süreçlerde yer alması beklenmektedir. E-devletin bürokrasi üzerine etkisini, bürokrasinin farklı anlamları bağlamında şu şekilde ele alabiliriz.

BM raporlarında yeni bir paradigma olarak nitelenen ve kamu yönetimi modernizasyonunda kilit bir rol oynadığı/oynayacağı düşünülen e-devlet uygulamasının tramer sorgulama devlet-vatandaş ilişkisine de farklı bir noktaya taşıyacağı tahmin edilmektedir. E-devlet sanal devlete dönüşürken (İnce, 2011: 21), vatandaşlar da citizens iken netizen (UN, 2010: 89) konumuna gelmektedir. Demirel’e göre, 1980’lerden sonra devlet özel kesimdeki bir işletme mantığıyla yönetilmeye başlanmış ve bütün işletmeler gibi devlet yönetimi de tramer sorgulama daha etkin ve etkili kılınmaya çalışılmıştır (Demirel, 2006: 110). Devletin işletme gibi görülmesi, doğal olarak vatandaşı da müşteri konumuna getirmektedir.

Hatta, vatandaşları müşteri olarak görme yaklaşımının kamu çalışanlarına benimsetilmesi bir gereklilik olarak bile görülebilmektedir (İnce, 2011: 15). Kanaatimizce de, devletin vatandaşların tercihlerini göz önüne alması ve vatandaşlara hgs ceza sorgulama daha kaliteli hizmet sunması bir gerekliliktir. Nitekim bu konuya 60. Hükümet Programı’nda ve Bilişim Teknolojileri Stratejisi’nde de değinilmiş, e devlette iş süreçlerinin vatandaş ihtiyaçlarına göre yeniden tanımlanması ve vatandaş odaklı olmasının sağlanması amaçlanmıştır.

Fakat vatandaşın müşteri ve devletin işletme olarak tanımlanması, devletin “özelleştirilebilir” bir kurum olarak görülmesine sebep olur ki, bu anlayış devlet felsefesine ve modern devlet pratiklerine aykırıdır.   E-devletin kamu yönetiminde yeni bir hgs ceza sorgulama anlayış getirdiği ve bürokratik işleyişi değiştirdiği doğrudur. Örneğin, e-devlet uygulaması vatandaşların bilgiye ulaşım ve hizmete alım süreçlerini değiştirmiştir. E-devlet uygulaması öncesinde vatandaşlar bilgi sistemine kamu görevlileri aracılığıyla ulaşırken, e-devlet sayesinde doğrudan bilgi sistemine giriş yapabilmektedirler (İnce, 2011: 24). Bu uygulamanın zaman kazandırmakla birlikte, hgs ceza sorgulama gizliği kaldırıp şeffaflığı getirdiği de aşikardır. Fakat vatandaşların elektronik ortamda ulaşabildiği bilginin ancak kendisine izin verildiği kadar olduğu da unutulmamalıdır. Bunun yanı sıra e-devlet, bürokrasinin belki de en olumsuz yanı olan sorumluluktan kaçarak işi zamana çözdürme sorununu ortadan kaldırırken, yetki devri, iş bölümü ve koordinasyon gerekliliği ile bir hasar kaydı sorgulama bürokrat hastalığı olan “otoriteyi kendinde toplama”yı da sona erdirir.   Uçkan, e-devlet ile devlet ve yurttaş anlayışında nelerin değişeceğini vurgulamak adına geleneksel devlet ile e-devlet arasında şöyle bir karşılaştırma yapmaktadır.

Geleneksel devlet ile e-devlet karşılaştırmasında kullanılan bu ve benzeri maddelere ilgili literatürde sıkça rastlamak mümkündür. E-devletin sahiplenilmesi hasar kaydı sorgulama gereken bir uygulama olduğunu düşünmekle beraber, karşılaştırmalarda kullanılan bazı nitelemelerin e-devleti ön plana çıkarma adına abartıldığı kanaatindeyiz. Örneğin, geleneksel devlette de yurttaş pasif değil aktiftir ama aktifliğinin etkenliği düşüktür. Geleneksel devleti verimsiz, kapalı, tek yönlü iletişime izin veren, tek tip hizmet üreten bir yapı olarak tanımlarken, hasar kaydı sorgulama bunun karşısında e-devletin uç bir noktaya taşınarak verimli, açık, etkileşim ortamı yaratan, kişiselleştirilmiş hizmet üreten bir yapı olarak tanımlanması, aradaki farkı ortaya koyma açısından gerçeği yansıtmamaktadır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*